27 thg 4, 2010

Lời dịch bài hát: I Have A Dream


I Have A Dream

Trình bày: Westlife
I have a dream,

I have a dream,
a song to sing.
to help me cope, with any thing.
if you see the wonder of a fairy tale,
you can take the future even if you fail.
i believe in angles,
something good in everything i see.
i believe in angles,
when i know the time is right for me.
i'll cross the stream,
i have a dream.
oh yeah,
i have a dream,
a fantasy.
to help me through reality.
and my destination, makes it worth the while
pushing through the darkness,
still another mile.

i believe in angles,
something good in everything i see.
i believe in angles,
when i know the time is right for me.
i'll cross the stream,
i have a dream.

i have a dream, oh yeah
a song to sing ( a song to sing )
to help me cope, with any thing.
if you see the wonder ( if you see the wonder )
of a fairy tale
you can take the future even if you fail.
yaeh yeah yeah yeah yeah
i believe in angles,
something good in everything i see.
i believe in angles,
when i know the time is right for me.
i'll cross the stream,
i have a dream.
i'll cross the stream,
i have a dream.
oh oh oh

Tôi có một giấc mơ,
Đó là được hát một bài ca
Nó giúp tôi đương đầu với mọi thứ.
Nếu bạn nhìn thấy điều phi thường của một câu chuyện thần tiên,
Nạn có thể nắm lấy tương lai thậm chí khi bạn thất bại.
Tôi tin vào những thiên thần,
Điều gì đó tốt đẹp trong những thứ mà tôi thấy.
Tôi tin vào những thiên thần,
Khi tôi biết khoảnh khắc là sự tốt đẹp dành cho tôi.
Tôi sẽ vượt qua những dòng sông,
Tôi có một giấc mơ.
Ồ vâng,
Tôi có một giấc mơ,
Một sự tưởng tượng.
Giúp tôi xuyên qua thực tế.
Và điểm đến của tôi làm cho điều đó thật đáng giá
khi đang thúc giục tôi vượt qua màn đêm lạnh lẽo,
Cho đến dặm đường khó khăn khác.

Tôi tin vào những thiên thần,
Điều gì đó tốt đẹp trong những thứ mà tôi thấy.
Tôi tin vào những thiên thần,
Khi tôi biết khoảnh khắc là sự tốt đẹp dành cho tôi.
Tôi sẽ vượt qua những dòng sông,
Tôi có một giấc mơ.

Tôi có một giấc mơ, ồ vâng
Một bài hát để hát ( một bài hàt để hát )
Để giúp tôi đương đầu với mọi thứ.
Nếu bạn nhìn thấy điều phi thường (nếu bạn nhìn thấy điều phi thường )
Của một câu chuyện thần tiên
bạn có thể nắm lấy tương lai thậm chí khi bạn thất bại.
vâng
tôi tin vào những thiên thần,
điều gì đó tốt đẹp trong những thứ mà tôi thấy.
tôi tin vào những thiên thần,
khi tôi biết khoảnh khắc là sự tốt đẹp dành cho tôi.
tôi sẽ vượt qua những dòng sông,
tôi có một giấc mơ.
tôi sẽ vượt qua những dòng sông,
tôi có một giấc mơ.*Có thể tìm bài hát ở ô search phía trên (gỏ một từ hoặc câu trong tiêu đề hoặc lời bài hát).

Đăng nhận xét
 
Support : Phan Anh Ngọc
Copyright © 2011. Vina7.com - All Rights Reserved
More Ngocblog and Pa.Ngoc
Images Beautiful