30 thg 7, 2010

Lời dịch bài hát: Forever friends - Fiona Fung

Forever Friend

Trình bày: Fiona Fung


I believe i can love. You give me your loving cake. I believe in what we are. I don`t know where i would be. Without you staying with me. Sometimes, i` m lost in misery.
You will take me all the way.i`m not afraid. Oh, you and me,hand in hand.to everywhere amazing.
Be my friend, oh friend. We are forever friends.oh baby,you give me all the love i need. You are the only one.

I believe i can love. You give me your loving care. I believe in what we are.
You will take me all the way,as day by day. Oh, you and me, hand in hand. To everywhere amazing 
be my friend, oh friend. We are forever friends. Oh baby, you give me all the love i need. You are the only one


Tôi tin rằng tôi có thể yêu. Bạn cho tôi chiếc bánh yêu thương của bạn. Tôi tin vào những gì chúng tôi đang có. Tôi không biết nơi tôi sẽ ở. Nếu không có bạn ở lại với tôi. Đôi khi, tôi mất bạn trong đau khổ.
Bạn sẽ đưa cho tôi tất cả các con đường. Tôi không sợ. Oh, bạn và tôi, tay trong tay đi đến khắp mọi nơi tuyệt vời.
Hãy là bạn của tôi, oh người bạn. Chúng ta mãi mãi là bạn. Oh baby, bạn cho tôi tất cả tình yêu tôi cần. Bạn là duy nhất.

Tôi tin rằng tôi có thể yêu. Bạn cho tôi chăm sóc yêu thương của bạn. Tôi tin vào những gì chúng tôi đang có.
Bạn sẽ đưa cho tôi tất cả các cách, như là từng ngày. Oh, bạn và tôi, tay trong tay đến khắp mọi nơi tuyệt vời.
Hãy là bạn của tôi, oh người bạn. Chúng ta mãi mãi là bạn. Oh baby, bạn cho tôi tất cả tình yêu tôi cần. Bạn là người duy nhất.
*Có thể tìm bài hát ở ô Tìm kiếm phía trên (gỏ một từ hoặc câu trong tiêu đề hoặc lời bài hát).
Đăng nhận xét
 
Support : Phan Anh Ngọc
Copyright © 2011. Vina7.com - All Rights Reserved
More Ngocblog and Pa.Ngoc
Images Beautiful