11 thg 7, 2010

Lời dịch bài hát: Trouble is a friend - Lenka

Trouble Is A Friend

Trình bày: LenkaTrouble, he will find you no matter where you go 
No matter if you're fast, no matter if you're slow 
The eye of the storm or the cry in the morn 
You're find for a while but you start to lose control 

He is there in the dark, 
He is there in my heart 
He waits in the winds, 
He is gonna play a part 
Trouble is a friend, yeah 
Trouble is a friend of mine 

Trouble is a friend but Trouble is a foe 
And no matter what I feed him he always seems to grow 
He sees what I see and He knows what I know 
So don't forget as you ease on down the road 

He is there in the dark, 
He is there in my heart 
He waits in the winds, 
He is gonna play a part 
Trouble is a friend, yeah 
Trouble is a friend of mine 
So don't be alarmed if he takes you by the arm 
I won't let him win but I'm a sucker for his charm 
Trouble is a friend, yeah 
Trouble is a friend of mine 

How I hate the way he makes me feel 
And how I try to make him leave, I try 
I try 

But he is there in the dark, 
He is there in my heart 
He waits in the winds, 
He is gonna play a part 
Trouble is a friend, yeah 
Trouble is a friend of mine 
So don't be alarmed if he takes you by the arm 
I won't let him win but I'm a sucker for his charm 
Trouble is a friend, yeah 
Trouble is a friend of mine


Rắc rối là một người bạn

Rắc rối sẽ luôn tìm ta cho dù ta có đi bất cứ đâu.
Cho dù ta có vội vàng hay chậm rãi.
Đôi mắt của bão hay như tiếng kêu khóc trong buổi bình minh.
Khoảng trời đẹp đẽ trong giây lát nhưng là bắt đầu cho lý trí bị đánh mất.

Nó ở đó trong màn đêm.
nó ở đó trong trái tim ta.
nó chờ đợi trong những cơn gió.
nó dường như đang đùa giỡn.
Rắc rối là một người bạn,
Vâng,rắc rối là bạn của ta.

Rắc rối là bạn nhưng nó cũng là kẻ thù
Và cho dù ta có giải quyết nó thế nào đi nữa thì nó dường như vẫn đang lớn dần lên.
Nó thấy những gì ta thấy và biết những gì ta biết
Vì thế đừng quên như thể ta tụt dốc trên con đường.

Nó ở đó trong màn đêm.
nó ở đó trong trái tim ta.
nó chờ đợi trong những cơn gió.
nó dường như đang đùa giỡn.
Rắc rối là một người bạn,
Vâng,rắc rối là bạn của ta.

Thế nên đừng hoảng sợ nếu như nó ôm chầm lấy ta.
Tôi sẽ không để nó thắng, nhưng sức hấp dẫn của nó khiến tôi như một kẻ ngốc.
Rắc rối là 1 người bạn
Vâng, rắc rối là bạn của tôi

Cho dù tôi có ghét cảm giác mà nó gây ra như thế nào
Và dù tôi cố gắng đuổi nó đi như thế nào, tôi vẫn cố
Tôi cố gắng.

Đăng nhận xét
 
Support : Phan Anh Ngọc
Copyright © 2011. Vina7.com - All Rights Reserved
More Ngocblog and Pa.Ngoc
Images Beautiful